Kanselboodschap van de gezamenlijke kerken van Woudenberg

Zoals velen ondertussen via de media zullen hebben vernomen heeft het gemeentebestuur van Woudenberg aangeboden ongeveer 150 vluchtelingen in crisis-noodopvang op te nemen in Woudenberg. Zij zullen gehuisvest worden in een van de zalen van De Camp. Het gaat om noodopvang gedurende 72 uur met een eventuele verlenging van nog eens 72 uur. Daarna zullen zij weer vertrekken. Dit conform het huidige beleid van de Nederlandse overheid. Op dit moment is nog niet bekend van welke nationaliteit de vluchtelingen zullen zijn en wanneer zij hier zullen komen. De verwachting is echter dat dit binnen de komende twee weken zal plaats vinden.
Als gezamenlijke kerken van Woudenberg roepen wij allen op mensen die door oorlog of vervolging in hun eigen land ontheemd zijn geraakt en een veilig heenkomen zoeken in ons land welkom te heten in ons dorp. Wij geloven dat Christus ons roept om plaats te bieden aan hen die geen plaats kunnen vinden, een dak boven het hoofd voor hen die dakloos zijn, een uitgestoken hand aan hen die moesten vluchten.
Wij beseffen dat meningen verschillen ook in ons dorp over de vraag of vluchtelingen hier mogen komen. Wij roepen dan ook eenieder op vrede te zoeken voor allen in onze samenleving. Laat verschillen van inzicht niet ten koste gaan van hen die hier tijdelijk worden geplaatst. Laat de komst van hen die zoeken naar veiligheid en vrede niet leiden tot scheuren in onze eigen samenleving. Het evangelie roept ons ook op voor zover het van ons af hangt vrede te zoeken voor iedereen.
Mensen die als vrijwilliger willen helpen bij de opvang van vluchtelingen vragen wij zich te melden. Informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Woudenberg.
In onze gebeden denken wij aan allen die door oorlog en vervolging zich gedwongen voelden hun land te verlaten en een beroep doen op onze steun en barmhartigheid. En wij bidden voor allen in ons eigen land en dorp, in het bijzonder hen die politieke verantwoordelijkheid dragen om wijsheid en een warm hart in het zoeken naar oplossingen voor hen die naar ons toe komen.