Kerkbalans 2019

Verbinden

Geacht gemeentelid,

Kerk zijn gaat over verbinding. Verbonden zijn met elkaar, maar met name ook over de verbinding met God. In Exodus 3 : 2 – 4, wordt duidelijk een verbinding met God beschreven:

2. Daar kwam de Engel van de Heer naar hem (Mozes) toe. De Engel stond midden in een braamstruik en zag er uit als een vuurvlam. Mozes zag dat de braamstruik wel in brand stond, maar niet verbrandde. 3. Hij dacht: "Dat is wonderlijk! Ik zal eens gaan kijken waarom die braamstruik niet verbrandt." 4. Toen de Heer zag dat hij ging kijken, riep Hij vanuit de braamstruik: "Mozes! Mozes!" Hij antwoordde: "Ja, Heer."

God zoekt ook nú nog regelmatig verbinding met ons. We moeten echter heel goed leren kijken en luisteren om die momenten op te merken. De ene keer zal je deze verbinding meer voelen dan een andere keer.

Kerkbalans is naar onze mening ook zo’n moment. Niet de kérk vraagt uw aandacht, maar Gód vraagt uw aandacht. De kerk biedt een stimulans om de verbinding met God te intensiveren. Kerkbalans is een middel om deze verbindingsschakel in stand te houden.

Elk jaar komen we bij u met de vraag om mee te doen aan de actie Kerkbalans. Jaarlijks blijkt dat op onze vraag zeer variabel wordt gereageerd. We zijn heel blij en dankbaar voor alle gedane toezeggingen in 2018.

U ziet samen met ons het belang in van de instandhouding van onze kerk. Een rustpunt in onze gehaaste maatschappij. Ook een plek om samen vreugde en verdriet te delen en waar we op zondag en in de week toegerust worden, om verder te gaan op de weg die Jezus ons wijst.

Door een positieve stijging van uw bijdrage in de laatste jaren en mede door hogere opbrengsten van onze fondsenwervende werkgroepen, konden we de begroting voor 2018 sluitend aan de gemeente aanbieden. En met uw hulp gaat dat in 2019 ook weer lukken.

Bijdragerichtlijn:

  • Als ieder lid van de gemeente € 20,- tot € 25,- per maand bijdraagt hebben wij een sluitende begroting;
  • Afhankelijk van inkomen en/of persoonlijke omstandigheden kan een hogere of lagere bijdrage beter passend zijn;
  • Aan jongvolwassenen en studerenden vragen wij na te gaan of zij € 5,- per maand willen bijdragen;
  • Geef wat uw hart u ingeeft en uw portemonnee toelaat.

De genoemde bedragen zijn voor onze gemeente relatief laag. Dat komt door de opbrengsten van activiteiten zoals de boekenmarkt, kringloopwinkel, oud papier, najaarsmarkt en verjaardagfonds.

P.S. Wanneer u liever een toezegging op papier doet, laat dit dan even weten aan: kerkbalans [apenstaartje] pkndevoorhof.nl en u krijgt een formulier aangeleverd.


Door gebruik te maken van het digitale toezeggingsformulier neemt u de vrijwilligers die kerkbalans rondbrengen en ophalen veel werk uit handen. Vult u a.u.b. alle vakken volledig in en vergeet niet om op 'Verzenden' te drukken.

Indien u hieronder uw registratienummer invult en vervolgens op Opvragen klikt, worden de gegevens, voor zover bekend bij het kerkelijk bureau van De Voorhof, automatisch ingevuld. Het registratienummer kunt u vinden in de mail of brief die u heeft ontvangen voor kerkbalans 2019. Mocht u het nummer niet kunnen vinden of het nummer werkt niet, dan vragen we u onderstaande gegevens handmatig in te vullen.

Indien de getoonde gegevens niet meer actueel of onvolledig zijn, laat dit dan even weten aan kerkelijkbureau [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.

.

Hartelijk bedankt voor uw toezegging (vergeet niet op 'Verzenden' te drukken onderaan dit formulier). Mede door uw bijdrage kan het werk in De Voorhof doorgaan.

Uw toezegging wordt uitsluitend doorgestuurd naar het College van Kerkrentmeesters van De Voorhof t.n.v. Dirk-Jan de Kruijf en de bijdrage-administrateur Vincent Streef.

Ingeval van automatische incasso: door het plaatsen van uw rekeningnummer machtigt u PKN De Voorhof te Woudenberg uw bijdrage te innen van de door u aangegeven rekening in de door u aangegeven maanden. Deze zal plaatsvinden op dag 25 van de door u aangegeven maand(en). De maanden januari en februari worden in maart geïncasseerd.

U ontvangt een bevestiging van de toezegging op het ingevulde e-mailadres.