Kerkbalans 2018

Rekenen

Het is al weer een jaar geleden dat we bij u kwamen met de vraag om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2017. Naar wat later bleek is op onze vraag zeer variabel gereageerd. De toegezegde bedragen liepen uiteen van € 5,- tot meer dan € 2000,- per jaar. We zijn heel blij en dankbaar voor alle gedane toezeggingen.

U ziet samen met ons het belang in van de instandhouding van onze kerk. Een rustpunt in onze gehaaste maatschappij. Ook een plek om samen vreugde en verdriet te delen en waar we op zondag en in de week toegerust worden, om verder te gaan op de weg die Jezus ons wijst.

Er is veel werk te doen in onze gemeente dat wordt uitgevoerd door 1,8 predikanten. Gelukkig is de vacature in 2017 weer vervuld en heeft de gerenoveerde pastorie weer vaste bewoners gekregen. Door de inzet van da. Aleida de Hoog is het gemeentewerk in de vacante periode in harmonieuze samenwerking met ds. Pieter Koekkoek doorgegaan. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De meerjarenraming voor 2018 vertoonde een tekort. Door een positieve stijging in uw geefgedrag in de laatste jaren en mede door hogere opbrengsten van onze fondsenwervende werkgroepen, konden we de begroting voor 2017 sluitend aan de gemeente aanbieden. En met uw hulp gaat dat in 2018 ook weer lukken.

We vragen u om ook dit jaar weer mee te doen met Kerkbalans 2018.

Rekenen met De Voorhof:

Wij rekenen er op dat u gaat plussen.

P.S. Wanneer u liever een toezegging op papier doet, laat dit dan even weten aan: kerkbalans [apenstaartje] pkndevoorhof.nl en u krijgt een formulier aangeleverd.


Door gebruik te maken van het digitale toezeggingsformulier neemt u de vrijwilligers die kerkbalans rondbrengen en ophalen veel werk uit handen. Vult u a.u.b. alle vakken volledig in en vergeet niet om op 'Verzenden' te drukken.

Indien u hieronder uw registratienummer invult en vervolgens op Opvragen klikt, worden de gegevens, voor zover bekend bij het kerkelijk bureau van De Voorhof, automatisch ingevuld. Het registratienummer kunt u vinden in de mail of brief die u heeft ontvangen voor kerkbalans 2018. Mocht u het nummer niet kunnen vinden of het nummer werkt niet, dan vragen we u onderstaande gegevens handmatig in te vullen.

Indien de getoonde gegevens niet meer actueel of onvolledig zijn, laat dit dan even weten aan kerkelijkbureau [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.

.

Hartelijk bedankt voor uw toezegging. Mede door uw bijdrage kan het werk in De Voorhof doorgaan.

Uw toezegging wordt uitsluitend doorgestuurd naar het College van Kerkrentmeesters van De Voorhof t.n.v. Dirk-Jan de Kruijf en de bijdrage-administrateur Cor Kwakernaak.

Ingeval van automatische incasso: door het plaatsen van uw rekeningnummer machtigt u PKN De Voorhof te Woudenberg uw bijdrage te innen van de door u aangegeven rekening in de door u aangegeven maanden. Deze zal plaatsvinden op dag 25 van de door u aangegeven maand(en). De maanden januari en februari worden in maart geïncasseerd.

U ontvangt een bevestiging van de toezegging op het ingevulde e-mailadres.