Dankdag: Jaarproject Diaconie 2021 Villa Vrede te Utrecht

Opvang van vluchtelingen en ongedocumenteerden

Doel collecte-opbrengst is een kippenhok wat inmiddels geplaatst is.
De kippen zijn een succes. Inmiddels is er ook een konijnenhok.

Fietsenschuur

Er is nog geen vergunning verkregen voor een schuur om fietsen te repareren. Daarom is er een tijdelijk container geplaatst.
 

Verder zijn de bezoekers druk bezig geweest met de toekomsttraining: zie onderstaande
 

 
Er gebeurde een hoop binnen en vooral om Villa Vrede heen de afgelopen weken. Hierbij een gedicht naar aanleiding van de gebeurtenissen en de gesprekken die de afgelopen week werden gevoerd.

En zo leerde ik het leven leven
In een land hier ver vandaan
Corruptie, geweld en armoede
Wat was de zin van het bestaan?

Ik voelde me zo anders
Dan de anderen om mij heen
Ik wilde er mee breken
Maar was helemaal alleen

Toen leerde ik het leven leven
Van een reiziger, een nomaad
Een schim van wie ik was
Met een gevoel van landverraad

Met Allah aan mijn zij
En God erbij misschien
Durfde ik de toekomst uiteindelijk
Toch rooskleurig in te zien

Nu leer ik het leven leven
In een land zover vandaan
Van het land waar ik van houd
Ook al zag ik haar niet staan

Het leven is niet makkelijk
Maar ik sla me er doorheen
Ik vecht voor beter leven
Dan in het land waar ik verdween