De Schakel digitaal

Wat een prachtig kerkblad krijgen we elke maand in de brievenbus. Het nodigt uit om het van A tot Z te lezen. En dat doet u natuurlijk ook! Nu ons kerkblad breed wordt gedragen door onze gemeenteleden, willen we weer een stapje verder gaan. Dat is niet ons idee, maar het is ons aangedragen door verschillende gemeenteleden.

De vraag die we voorgelegd kregen was: kunnen jullie de Schakel ook digitaal aanleveren? Ja, dat kan! Het is de bedoeling om vanaf 1 januari 2017 de Schakel ook op uw persoonlijk e-mailadres aan te bieden. Als veel lezers zich aanmelden voor digitale ontvangst bespaart ons dat de kosten van papier en drukwerk. De kosten van de opmaak van het blad blijven wel bestaan. Al met al betekent het dat de bijdrage voor het abonnement niet zullen stijgen. Wie niet digitaal gaat blijft gewoon de papieren versie ontvangen. Het is ook mogelijk om naast de Schakel op papier een digitaal exemplaar te ontvangen op uw persoonlijk e-mailadres.

Het jaarlijks incasseren van de abonnementsbijdrage is steeds weer een hele klus. Ook gaat binnen afzienbare tijd de acceptgiro vervallen. Voor het oplossen van die hindernis vragen we u aller medewerking. Iedere lezer krijgt een schriftelijke verklaring voorgelegd, waarmee u door ondertekening de penningmeester toestemming geeft om, tot wederopzegging, jaarlijks de abonnementsbijdrage van € 15,- van uw bankrekening af te schrijven. Het afschrijven zal steeds in de maand mei plaatsvinden.
We hopen dat u zich kunt vinden in deze aanpassingen. Als we allemaal meedoen bespaart ons dat heel veel vrijwilligerstijd.

Namens de redactie van de Schakel en het CvK,
Rien Stuivenberg, 06-44987870


Hierbij geef ik toestemming om, tot wederopzegging, één keer per jaar, in de maand mei, de abonnementsbijdrage van onderstaande keuze, voor kerkblad de Schakel af te schrijven van mijn bankrekening.
Velden met een sterretje zijn verplichte velden.

Het door mij digitaal inzenden van dit formulier geldt als mijn handtekening voor deze toestemming.