Twee-euro-actie

Samen bouwen aan een veelkleurige Voorhofgemeente

Twee jaar geleden hebben we de € 2,- actie in het leven geroepen. Deze actie komt jaarlijks terug en is bedoeld als extra spaarpot voor het renoveren en verduurzamen van ons kerkgebouw.

Voorgaande jaren was deze actie gekoppeld aan Kerkbalans. Nu is deze actie bewust daar van losgekoppeld. Dit komt door de uitdaging van het Solidariteitsfonds. Dit fonds heeft ons een subsidie van € 21.250,- toegezegd voor de renovatie van ons kerkgebouw. Als wij met acties € 20.000,- bij elkaar weten te brengen, verhogen zij het bedrag tot € 25.000,-. Door het loskoppelen kunnen wij dit aantonen.

Een tweede doel van deze actie is om de groep jonge mensen, die studeren of nog maar kort deelnemen aan de arbeidsmarkt en moeite hebben om van hun inkomen rond te komen, de mogelijkheid te bieden om op een haalbare manier een bijdrage te leveren.

De bedoeling is dat u maandelijks € 2,- overmaakt aan De Voorhof. Het mag natuurlijk ook in één jaarbedrag van € 24,- .

Vul het toezeggingsformulier in.

Als rentmeesters van de aarde gaan we voor duurzaamheid
Spaar óók mee om dat doel te bereiken
Samen zijn we sterk in saamhorigheid en gemeenschapszin

We rekenen op u !

Namens het CvK

Evert van Asselt


 

Door gebruik te maken van het digitale toezeggingsformulier neemt u de vrijwilligers die de € 2-euro-actie rondbrengen en ophalen veel werk uit handen. Vult u a.u.b. alle vakken volledig in en vergeet niet om op 'Verzenden' te drukken.

Indien u hieronder uw registratienummer invult en vervolgens op Opvragen klikt, worden de gegevens, voor zover bekend bij het kerkelijk bureau van De Voorhof, automatisch ingevuld. Het registratienummer kunt u vinden in de mail of brief die u heeft ontvangen voor kerkbalans. Mocht u het nummer niet kunnen vinden of het nummer werkt niet, dan vragen we u onderstaande gegevens handmatig in te vullen.

Indien de getoonde gegevens niet meer actueel of onvolledig zijn, laat dit dan even weten aan kerkelijkbureau [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.

Hartelijk bedankt voor uw toezegging (vergeet niet op 'Verzenden' te drukken onderaan dit formulier).

Uw toezegging wordt uitsluitend doorgestuurd naar het College van Kerkrentmeesters van De Voorhof t.n.v. Dirk-Jan de Kruijf en de bijdrage-administrateur Vincent Streef.

Ingeval van automatische incasso: door het plaatsen van uw rekeningnummer machtigt u PKN De Voorhof te Woudenberg uw bijdrage te innen van de door u aangegeven rekening in de door u aangegeven maanden. Deze zal plaatsvinden op dag 25 van de door u aangegeven maand(en). De maanden januari en februari worden in maart geïncasseerd.

U ontvangt een bevestiging van de toezegging op het ingevulde e-mailadres.