Kerken in de Catharinakerk vanaf 1 oktober 2023

Kerken in de H. Catharinakerk.

Vanaf zondag 01 oktober kerken wij in de H Catharinakerk aan de Willem de Zwijgerlaan 28. Wij zijn dankbaar voor de gastvrijheid die we daar krijgen. Een aantal punten om een en ander zo goed mogelijk te laten verlopen:

· De diensten beginnen steeds om 09.30 uur.

· Alleen de vierde zondag van de maand drinken we na afloop koffie, thee, limonade; we zorgen er dan voor dat we de ruimte weer schoon achterlaten.

· Op 1 oktober drinken we tussen beide diensten gezamenlijk koffie, thee en limonade; zie elders in deze Zondagsbrief.

· Kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend, al is er parkeerruimte is aanwezig. De fietsen kunnen bij de ingang van de kerk geplaatst worden.

· Deze parkeergelegenheid is er tussen de kerk en de Jan Ligthartschool.

· Plaats auto's op plaatsen waar bewoners daar geen last van hebben.

· Om 11.00 uur begint voor onze Rooms-Katholieke geloofsgenoten hun kerkdienst, laten we hen na afloop van onze dienst zoveel mogelijk de ruimte geven. Op de vierde zondag van de maand hebben zij geen kerkdienst.

· De kindernevendienst kan gehouden worden in de ruimte naast de kerkzaal, kinderen voor de oppas kunnen daar eerst ook gebracht worden waarna zij naar de kleinere ruimte aan het eind van het gangetje kunnen verhuizen.

· Onze kerkdiensten worden uitgezonden, wellicht is er de eerste zondag nog verfijning van het inregelen nodig.

· Onze kosters doen dienst volgens rooster. Dat geldt ook voor de gastvrouw en -heer en de lectoren.

· De Zondagsbrief blijft gewoon verschijnen, zowel per mail als iedere zondag voor de kerkdienst begint.

Wij wensen iedereen goede diensten toe en hopen elkaar ergens in december weer in De Voorhof te kunnen ontmoeten.

Kerkenraad PKN De Voorhof