Kerkradio, KerkTV en audioarchief

Wie niet in staat is de kerkdiensten bij te wonen, kan de diensten volgen via de kerktelefoon, via internet of later via bandopnamen. Aansluiting met de kerktelefoon kan worden aangevraagd bij uw wijkdiaken.
Inlichtingen bij de wijkdiaken of bij mw. A. Veldhuizen, Nico Bergsteijnweg 75, (033) 286 1861.

Via deze pagina kunt u de kerkdienst van dit moment bekijken of beluisteren, of het archief van vorige kerkdiensten nakijken en downloaden/beluisteren.

Kerk TV

Kerk Radio

Heeft u problemen om de dienst op deze pagina te volgen, klik dan hier voor Kerk TV en hier voor Kerk Radio

Archief/Lijst met opnamen De Voorhof

DatumTijdVoorgangerBijzonderhedenZondagsbriefOrde van dienstKerkradio
26-05-201910.00da. Janneke Stegeman, Amsterdam6e zondag van Pasen/RogateZondagsbrief
30-05-201910.00ds. Marten Jan KooistraHemelvaart

Zie het archief voor meer vorige opnamen.