Kerkbalans 2020

De kerk: óók een Goed Doel

Hartelijk dank dat u de PG De Voorhof steunt met uw betrokkenheid én financiële bijdrage. Dankzij u is onze kerk een plek van betekenis voor ons en voor ons dorp. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële bijdrage aan actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in de afgelopen jaren samen veel tot stand kunnen brengen. Ook dit jaar zijn we weer veel van plan. U kunt daarbij denken aan ons project: renoveren + verbeteren = verduurzamen.

Omdat u bij de PG De Voorhof betrokken bent, durf ik u de volgende vraag te stellen. Wilt u overwegen om uw bijdrage voor 2020 te verhogen, bijvoorbeeld door mee te doen aan de € 2,- per maand-actie. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan! Vul het toezeggingsformulier vandaag nog in.

Onze kerk heeft een ANBI-status, waardoor uw gift tot op zekere hoogte aftrekbaar is van de belasting.

Geef wat uw hart u ingeeft en uw portemonnee toelaat.

Dankzij uw gift blijft de PG De Voorhof een plek van betekenis en verbinding.

Hartelijk dank!

P.S. Wanneer u liever een toezegging op papier doet, laat dit dan even weten aan: kerkbalans [apenstaartje] pkndevoorhof.nl en u krijgt een formulier aangeleverd.


Door gebruik te maken van het digitale toezeggingsformulier neemt u de vrijwilligers die kerkbalans rondbrengen en ophalen veel werk uit handen. Vult u a.u.b. alle vakken volledig in en vergeet niet om op 'Verzenden' te drukken.

Indien u hieronder uw registratienummer invult en vervolgens op Opvragen klikt, worden de gegevens, voor zover bekend bij het kerkelijk bureau van De Voorhof, automatisch ingevuld. Het registratienummer kunt u vinden in de mail of brief die u heeft ontvangen voor kerkbalans 2020. Mocht u het nummer niet kunnen vinden of het nummer werkt niet, dan vragen we u onderstaande gegevens handmatig in te vullen.

Indien de getoonde gegevens niet meer actueel of onvolledig zijn, laat dit dan even weten aan kerkelijkbureau [apenstaartje] pkndevoorhof.nl.

.

Hartelijk bedankt voor uw toezegging (vergeet niet op 'Verzenden' te drukken onderaan dit formulier). Mede door uw bijdrage kan het werk in De Voorhof doorgaan.

Uw toezegging wordt uitsluitend doorgestuurd naar het College van Kerkrentmeesters van De Voorhof t.n.v. Dirk-Jan de Kruijf en de bijdrage-administrateur Vincent Streef.

Ingeval van automatische incasso: door het plaatsen van uw rekeningnummer machtigt u PKN De Voorhof te Woudenberg uw bijdrage te innen van de door u aangegeven rekening in de door u aangegeven maanden. Deze zal plaatsvinden op dag 25 van de door u aangegeven maand(en). De maanden januari en februari worden in maart geïncasseerd.

U ontvangt een bevestiging van de toezegging op het ingevulde e-mailadres.