Geloofskoffertje

De Voorhof heeft een geloofskoffertje
Geloven begint tussen ouders en kinderen. In het samen leven thuis. En om ouders te helpen bij de geloofsopvoeding met concreet materiaal is er een geloofskoffertje ontwikkeld. Het koffertje is gevuld met lees-, kijk- en doemateriaal voor de kinderen: een boek met bijbelverhalen en leesboekjes, zowel om voor te lezen als om zelf te lezen, een spel, wat muziek en dvd's, een dagboek. Er zit ook iets in voor tieners. En tevens bevat het voor de ouders lezenswaardig materiaal.

Het is een koffer die we vanuit de Voorhof-gemeente aan je uit willen lenen. In een heleboel dingen merken we dat het leven van alledag en het werk en school een belangrijke plaats in de weekagenda innemen. En we zien elkaar dan niet altijd als gemeente. Maar als we stil in huis zijn, of er is eindelijk de rust dat we als familie bij elkaar zijn dan is daar ook een prima moment om iets met dat gedachtengoed van het geloof te doen. Als gemeente willen we ook graag aan elkaars geloofsleven bijdragen. Daarom kan deze koffer drie weken komen logeren. Een logé vraag je ook van alles, je went een beetje aan elkaar, je leert een beetje van elkaar.

Wat heel belangrijk is, is het logboek dat ook in het koffertje zit. Hierin kun je iets persoonlijks schrijven, iets wat je geraakt heeft of iets wat je interessant vond. Zo deel je je ervaringen met anderen.

Het koffertje kun je drie weken lenen. Heb je interesse, bel naar jeugdouderlinge Gerda Holl, (033) 286 30 24 of mail haar arnoud.holl [apenstaartje] hetnet.nl
Zij brengt het koffertje dan bij je thuis en haalt het ook weer op.

Het koffertje was bij de fam. Verwoerd, De Wetering 8, maar is nu weer te leen!

Gerda Holl